<var id="fl113"><th id="fl113"><ins id="fl113"></ins></th></var>

  <mark id="fl113"></mark>

   <em id="fl113"><address id="fl113"><dfn id="fl113"></dfn></address></em>

     <nobr id="fl113"></nobr>

      <sub id="fl113"></sub>
     M? ch?ng khoáng Th??ng H?i:603969
     Gi?i thi?u C?ng ty

     C?ng ty c? ph?n AG Silver Dragon.M? c? phi?u : 603969.Tên ??y ?? là : C?ng ty c? ph?n TNHH cáp thép d? ?ng l?c Silver Dragon- Thiên Tan Trung Qu?c,là c?ng ty kinh doanh ba l?nh v?c ch? y?u là c?t thép d? ?ng l?c ,???ng s?t cao t?c,cáp thép bê t?ng d? ?ng l?c cho tàu ?i?n ng?m.

     Ti?n than c?ng ty thành l?p n?m 1978 t?i t?nh Hà B?c thành ph? Hà Giang Trung Qu?c, n?m 1988 chuy?n v? Thiên Tan tieesp t?c phát tri?n,T?ng b? n?m ? thành ph? Thiên Tan,hi?n t?i c?ng ty ?? có trung tam k? thu?t c?p qu?c gia,Phòng thí nghi?m c?p qu?c gia,??t b?ng c?p doanh nghi?p có m? hình ??i m?i c?p qu?c gia.

     B?ng giá ch?ng khoán
     高清AV中文字幕无码_国产精品线路一线路二_青青草网站_真多人做人爱视频免费手机版